Aktuality : Aktuálne články

image_851

PROGRAM

  

1. OTVORENIE BESEDY – PhDr. Mária Kadlečíkovásprávkyňa Nadácie DKC

- Činnosť Nadácie DKC, možnosti pomoci a podpory nadácie, uvedenie prednášajúcich

 

2. Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.

Prednosta kliniky detskej kardiológie DKC a primár oddelenia funkčného vyšetrovania DKC

 

- História vzniku DKC na Slovensku

- Diagnostická a liečebná katetrizácia u detí s ochorením srdca

- Diskusia

 

3. MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA

Primár kardiologickej JIS DKC

 

- Kritické srdcové chyby a základné princípy ich liečby

- Diskusia

 

4. PRESTÁVKA – 15min.

 

5. Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

Primárka oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny DKC

 

- Intenzívna starostlivosť o deti s ochoreniami srdca

- Sledovanie a podpora životných funkcií

- Starostlivosť orientovaná na rodinu

- Sledovanie neuropsychického vývinu dieťaťa

- Diskusia

 

6. MUDr. Tomáš Hrtánek

Vedúci lekár úseku anestézie OAIM

 

- Činnosť úseku oddelenia anestézie DKc

- Práca a úloha anesteziológa

- Princípy anestézie

- Technológie používane v anesteziológii

- Diskusia

 

7. MUDr. Viera Illiková

Vedúca lekárka úseku arytmií kardiologického oddelenia DKC 

 

- Diagnostika a liečba arytmie

- Základné poruchy srdcového rytmu

- Hlavné klinické prejavy porúch rytmu u detí

- Diskusia