Aktuality : Aktuálne články

image_2146

Údaje a postup pre darovanie 1% / 2% / 3% zo zaplatených daní

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2021/ do 30. júna 2021 - odklady daňových priznaní  - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2021 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Naše údaje pre 2%:

Naše údaje pre 2% - Nadácia Detského kardiocentra

IČO: 30813026 (IČO zarovnajte k pravému okraju!)
Právna forma:  NADÁCIA
Obchodné meno (názov): NADÁCIA DETSKÉHO KARDIOCENTRA
Sídlo - Ulica: POD KRÁSNOU HôRKOU
Súpisné / orientačné čislo: 1
PSČ: 83348
Obec: BRATISLAVA


Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2021 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Tlačivo na stiahnutie tu: POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (V súčasnosti ešte nie sú k dispozícii editovateľné tlačivá, ktoré by bolo možné predvyplniť. Môžete si toto tlačivo vytlačiť a ručne vypísať. Akonáhle finančná správa zverejní elektronicky vyplniteľné tlačivá, budú umiestnené v tejto sekcii webovej stránky Nadácie DKC.)

  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Naše predvyplnené tlačivo je k dispozícií na stiahnutie tu: VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (V súčasnosti ešte nie sú k dispozícii editovateľné tlačivá, ktoré by bolo možné predvyplniť. Môžete si toto tlačivo vytlačiť a ručne vypísať. Akonáhle finančná správa zverejní elektronicky vyplniteľné tlačivá, budú umiestnené v tejto sekcii webovej stránky Nadácie DKC.)

  3. Najneskôr do 30.9.2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Detailný postup pre zamestnancov k dispozící tu:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/


Fyzické osoby – živnostníci:

  1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú zobrazené na tejto stránke vyššie, v odseku Naše údaje pre 2%.
Detailný postup pre fyzické os. ktoré si samé spracúvajú daňové priznanie, k dispozící tu:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/


Právnické osoby:

  1. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Stačí dopniť naše údaje z odseku Naše údaje pre 2%.
 
Detailný postup pre právnické osoby k dispozícií tu:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby