Aktuality : Aktuálne články

image_2039

Nadácia detského kardiocentra veľmi intenzívne komunikuje s verejnosťou a prezentuje svoje aktivity a výsledky svojej práce. Pre tieto účely využíva rôzne podujatia, pri ktorých využíva ako svoje stanovištia promo stánok. Nakoľko ho do týchto chvíľ nevlastní a musí si altánok vždy zapožičať, s radosťou prijala ponuku sponzorského daru od www.expodom.sk, ktorý ho bezodplatne nadácii ponúkol.


Dakujeme zo srdca.


Tím nadácie