Iveta Schwarcová

Iveta Schwarcová
Programová manažérka


Moje prvé stretnutie bolo poznačené pre mňa veľmi smutnou udalosťou, keď mi zomrela dcéra na vrodenú srdcovú chybu. Pri návšteve Detského kardiocentra som sa stretla s pánom profesorom Mašurom, ktorý mi trpezlivo vysvetlil, čo sa počas tehotenstva so srdiečkom stalo a prečo nebolo možné moju dcéru operovať. Bolo to ťažké obdobie, ale keď som sa neskôr zoznámila s riaditeľkou Nadácie DKC, rozhodla som sa im pomáhať pri organizácii rôznych akcii pre pacientov DKC, nakoľko som v tomto období pracovala ako produkčná v televízii. Aspoň takouto formou som chcela pomôcť deťom a rodičom spríjemniť chvíle v nemocnici, potešiť ich. Po pár rokoch, keď som mala už 2 zdravé deti, sa naše cesty opäť spojili. Pre Nadáciu DKC pracujem už mnoho rokov.