Ing. Tibor Acél

Ing. Tibor Acél
IT manažér

Pred 13 rokmi som prišiel pracovať do Detského kardiocentra, kde v úzkom prepojení pôsobila aj Nadácia Detského kardiocentra. Postupom času ako nadácia rástla, pribúdala aj potreba rôznych činností zo sveta informačných technológií. Dievčatá z nadácie občas potrebovali moju odbornú pomoc a ja som ju bral ako samozrejmosť. Záber nadácie stále silnel, nadácia napredovala rýchlym tempom a ja som pomáhal stále častejšie. Členom tímu som sa cítil akosi spontánne od začiatku našej komunikácie, preto aj moja spolupráca, ako člena tejto nadačnej rodinky, bola samozrejmosťou. Mám z našej kooperácie radosť dodnes :)