Podporili nás : Firmy a organizácie

image_1183

Firmy a organizácie

Ďakujeme darcom - firmám alebo organizáciám v roku 2016:


Nadacia Televízie Markíza 20 000 Eur

JK Foto Studio s.r.o. 3288 Eur

Radiometer s.r.o.- 1000 Eur

Prodan Interier s.r.o. - 3000 Eur

Nadácia Jána Korca 1000 Eur

Nadácia Allianz - 4000 Eur

Medtronic - 960 Eur - dar - zakupenie kalendarov

Medtronic 1500 Eur

Legrand Slovensko s.r.o. 759 Eur

V mene teamu Obehni svet - 300 Eur

Orionpharma 2500 Eur

Nadácia Zentiva 6639 Eur