Aktuality : Aktuálne články

image_2141
Ďakujeme BSK za podporu!
 
Nadácia Detského kardiocentra ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu, vďaka ktorej sme mohli do vzdelávacieho projektu Žijem naplno zakúpiť potrebné učebné a vzdelávacie pomôcky potrebné k práci s kardiologickými pacientmi.
S úctou
 
Tím Nadácie Detského kardiocentra