2% z odvedených daní_old : 2% z odvedených daní_old

 

 Zákon č. 595/2003 Z. z. umožňuje fyzickým a právnickým osobám rozhodnúť sa poukázať 2% zo zaplatenej dane zákonom vymedzeným právnickým osobám na verejnoprospešné účely. 


Dve percentá z dane môže poukázať právnická alebo fyzická osoba - daňovník z daňovej povinnosti za predchádzajúci daňový rok. Daňovník svoje 2 % z dane poukáže formou vyhlásenia, v ktorom uvedie základné informácie o príjemcovi. 
Nadácia Detského kardiocentra je organizáciou zaregistrovanou Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov.


Postup pre daňovníkov (živnostníkov): 
Vyplňte vyhlásenie pre právnické osoby alebo vyhlásenie pre (živnostníkov) fyzické osoby o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane. Vyhlásenie o poskytnutí 2% dane sa nachádza priamo v daňovom prehlásení. VZOR ÚDAJOV Postup pre zamestnancov:
Zamestnanci, ktorí sami nepodávajú daňové priznanie, ale robí to za nich zamestnávateľ, vyplňujú dve tlačivá:
 Tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane.

 Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, prípadne na nahliadnutie: VZOR ÚDAJOV 

 
Zamestnávateľ Vám vypočíta a potvrdí výšku dane ! Obe tlačivá každý zamestnanec sám posiela príslušnému daňovému úradu! 


POZOR! Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane musíte poslať daňovému úradu zamestnávateľa najneskôr do 30.4. aktuálneho roku. 


Je nám cťou touto formou poďakovať našim darcom - spoločnostiam, nadáciám a všetkým ľuďom, ktorí podporili Detské kardiocentrum finančnými darmi a stali sa tak neodmysliteľnou súčasťou záchrany detských životov ohrozených srdcovými ochoreniami. Ďakujeme v mene chorých, ale aj vyliečených malých pacientov, ich rodičov, blízkych a v neposlednom rade aj v mene všetkých lekárov, sestričiek a ostatných odborných pracovníkov DKC i v mene Nadácie Detského kardiocentra.

Veríme, že zachováte priazeň naším deťom a budete aj naďalej akoukoľvek formou nápomocní špičkovým odborníkom kardiocentra a rozhodnete sa aj pre pomoc v poskytnutí 2% z dani v tomto roku. 

U viacerých z Vás nemáme žiaľ možnosť poďakovať Vám osobne ani písomne, nakoľko máme k dispozícii len Vaše mená a nie adresy. Preto je našou povinnosťou predstaviť Vás na webovej stránke Nadácie Detského kardiocentra.

Tešíme sa, že tak náročná a život zachraňujúca práca má toľko priaznivcov, ktorí nám dôverujú a svojim prístupom nám veľmi pomáhajú.