Ako nám môžete pomôcť : Verejná zbierka

image_2393

Verejná zbierka

Milí priatelia,

Nadácia Detského kardiocentra požiadala MV SR o povolenie, vyhlasiť verejnú zbierku, za účelom získania finančných prostriedkov, na spolufinancovanie technického a interiérového vybavenia nového pavilónu Detského kardiocentra pri Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Verejná zbierka je jedným zo spôsobov, ako verejnosť môže podporiť a súčasne pomôcť skvalitniť nevyhovujúce podmienky, v ktorých sú malí kardiologickí pacienti liečení v súčasnosti. Je predpoklad, že s výstavbou nového pavilónu DKC by sa malo začať v tomto roku, preto aj Nadácia stojí na začiatku veľkého projektu, ktorého úspešnosť je aj v rukách vás našich podporovateľov. Forma verejnej zbierky je transparentnou a priamou cestou, ako pomôcť vytvoriť pre bezbranné, choré deti, tie najlepšie podmienky pre ich úspešnú liečbu.

Verejná zbierka je právoplatná, každý rok je predlžovaná na ďalší rok a aby bol jej efekt pre dobrú vec zmysluplný, je možné prispieť dvoma spôsobmi:

  • priamy vklad na samostatne zriadený účet verejnej zbierky:
    Československá obchodná banka SK16 7500 0000 0040 1853 8747
  • zaslaním prázdnej SMS správy na číslo 872 v sieťach všetkých telekomunikačných operátorov, pričom cena jednej SMS správy je 2 € a získané finančné prostriedky vo výške 100% z ceny SMS správy, odvedú operátori na účet verejnej zbierky Nadácie DKC

Nadácia DKC bude v uvedenom období realizovať projekty, ktoré budú súčasťou verejnej zbierky a my vám budeme vďační, ak sa ich aj vy zúčastníte. Informácie o projektoch získate na našej webovej stránke a samozrejme aj na facebooku.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa pripoja k nám a pomôžu, aby bol výsledok verejnej zbierky čo najúspešnejší.

PhDr. Mária Kadlečíková
správkyňa Nadácie Detského kardiocentra

 

 

Telekom                                 Orange                               O2