Podporili nás : Firmy a organizácie

image_2378

Aj v roku 2020 ďakujeme darcom - firmám alebo organizáciám za podporu:

Firmy a organizacie

 
CEWE  9870 Eur
Nadacia ČSOB   22 000 Eur
TIMED  1735 Eur