Aktuality : Aktuálne články

image_1339


01. - Prof. Mašura, prednáška02. - Dr. Kunovský, prednáška03. - Dr. Olejník, prednáška04. - Doc. Kováčikova prednáška05. - Dr. Hrtánek, prednáška06. - Dr. Ílliková prednáška